dev7studios
We will open HTML the world

Du học Nhật Bản - Vươn tới tầm cao!

Tin tức-Sự kiện

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
 - Tuổi từ 18 đến 28, không tiền án tiền sự.
 - Tốt nghiệp THPT, Bổ túc văn hóa, Trung...

Chi tiết

Đăng ký du học

Trước hết, bạn nên định hướng kế hoạch du học cho con từ sớm để giúp con dần nhận thức bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi thay đổi môi trường sống, môi trường...

Chi tiết

Hỗ trợ 50% vốn du học ban đầu

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
 - Tuổi từ 18 đến 28, không tiền án tiền sự.
 - Tốt nghiệp THPT, Bổ túc văn hóa, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc đang là sinh viên (đối với sinh viên tốt nghiệp THPT, Trung cấp, tốt nghiệp trong vòng 3 năm trở lại. Đối với sinh viên Cao đẳng, Đại học tốt nghiệp trong vòng 5 năm trở lại).
 - Có sức khỏe để học tập, làm việc tại nước ngoài.
 - Có hoài bão, ý trí rèn luyện mình trong môi trường nghiêm túc.

 II. ĐIỀU KIỆN :
 -  Trong thời gian học tại Việt Nam không vi phạm quy định của công ty.
 -  Đi học đúng giờ, đủ 100% ( nghỉ phải có lý do và chữ ký của phụ huynh học sinh).  -  Có ý thức tốt trong quá trình học tập.
 -  Điểm bình quân cả năm của 3 năm cấp 3 trên 6,0( hoặc năm cuối cấp 3 từ 6,5 trở lên).
 -  Lần đầu phỏng vấn tiếng Việt.
 -  Lần 2 phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
 -  Viết văn theo đề công ty (bằng tiếng Việt + Tiếng Nhật).

 III. CHI PHÍ KHI CÓ KẾT QUẢ VISA TRƯỚC VÀ SAU KHI CÓ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VỐN
 STT          Danh sách chi phí     Chi phí  trước khi hỗ trợ     Chi phí sau khi  được hỗ trợ vốn  
                           ...

Design by ngo.van.tu@kloon.vn / Tell : 0919 326 983